Prosím čekejte...

Zpracování osobních údajů

Registrací udělujete souhlas pro právnickou osobu URBITECH s.r.o., se sídlem Jalubí 453, 687 05 Jalubí,
IČ: 04572106, (dále jen „Správce a Zpracovatel“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25.5.2018 Nařízení Evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 2016/679 (dále jen „Zákony a nařízení o ochraně osobních údajů“) a související právní předpisy, a právní předpisy zapracovávající předpisy EU apod. zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • ulice, které jsou ve Vašem zájmu pro sledování blokových čištění
  • e-mail
  • telefonní číslo
 1. Jméno, příjmení, ulici, která je v zájmu pro sledování blokových čištění, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání upozornění na probíhající bloková čištění. Tyto údaje budou Správcem a Zpracovatelem zpracovány po dobu plnění smlouvy, kterou Správce uzavřel ve věci služby Čištěníulic.cz s daným městem či městskou částí, ze které si subjekt přeje dostávat upozornění na bloková čištění.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce a Zpracovatele.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a Zpracovatelem
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Zákonů a nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Registrací potvrzujete, že je Vám více než 16 let, výše uvedenému textu jste porozuměl v plném jeho rozsahu, je pro Vás psán srozumitelným jazykem a jste si vědom jako subjekt údajů svých práv.